Public
Authored by Dịch vụ seo chuyên nghiệp Foci

Quy trình triển khai dịch vụ seo website

Dich vụ seo website là dịch vụ vô cùng hot hiện nay. Trong bối cảnh kinh doanh kỹ thuật số phát triển thì website giống như bộ mặt của doanh nghiệp. Phát triển website cũng chính là phát triển doanh nghiệp. Vì vậy ngày càng có nhiều doanh nghiệp ưu tiên sử dụng dịch vụ này.

Dịch vụ seo website giúp tối ưu hóa website, đưa website doanh nghiệp lên thứ hạng cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Nhờ đó tăng khả năng tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Sử dụng dịch vụ seo giống như chất xúc tác thúc đẩy rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp với khách hàng tiềm năng.

Quy trình triển khai dịch vụ seo website diễn ra như sau:

  1. Nghiên cứu website và mục tiêu doanh nghiệp hướng đến
Bước đầu tiên của quá trình này, đơn vị triển khai sẽ tiến hành nghiên cứu thông tin về doanh nghiệp. Những thông tin này cần phải chi tiết, rõ ràng và đáp ứng được các tiêu chí như sau:

Thứ nhất là nhóm từ khóa mà doanh nghiệp muốn đưa lên top. Đơn vị triển khai sẽ tiến hành nghiên cứu và phân tích nhóm từ khóa này để xác định mức độ và khả năng cạnh tranh của nhóm từ khóa.

Sau đó, đến phần ngân sách cụ thể doanh nghiệp có thể dự chi là bao nhiêu/ tháng (1 lần), điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu và ngân sách của doanh nghiệp. Agency sẽ xem xét ngân sách cụ thể và hoạch định chiến lược cụ thể cho doanh nghiệp.

Tiếp theo là nghiên cứu các yếu tố như: Technical SEO, Content, Internal Link, Backlink. Từ đó có thể hiểu và đề xuất kế hoạch SEO phù hợp.

  1. Lên kế hoạch cụ thể từng giai đoạn của chiến dịch seo
Dựa vào những thông tin đã được nghiên cứu trước đó, agency sẽ tiến hành lập một kế hoạch triển khai cụ thể dựa trên những thông tin được đưa ra ở trên.
  1. Tiến hành thảo luận và kí kết hợp đồng
Lúc này hai bên sẽ tiến hành thảo luận cụ thể về những kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Sau khi đã đi đến thống nhất sẽ tiến hành kí hợp đồng dựa trên đúng những điều khoản mà hai bên đã cam kết.
  1. Triển khai dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Bên agency sẽ bắt đầu triển khai dự án và cập nhật tình hình triển khai dự án cho doanh nghiệp theo từng giai đoạn cụ thể. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể nắm bắt được tiến độ hoàn thành và theo dõi một cách dễ dàng.

Từng giai đoạn sẽ được 2 bên cùng nhau nghiệm thu và tối ưu để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình triển khai dịch vụ seo website.

Foci là một agency chuyên dịch vụ seo website chuyên nghiệp. Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành cùng đội ngũ nhân sự chuyên môn tốt và am hiểu sâu rộng về lĩnh vực, tin rằng chúng tôi có thể mang lại cho quý khách  hàng dịch vụ seo thành công.

Tham khảo thêm: https://youtu.be/PGQbHqjPI8I

Thông tin liên hệ:

Công Ty TNHH MARKETING FOCI

  • Địa chỉ: 100 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

  • Mã số thuế: 0316512702

  • Website: https://foci.vn/

 

 

 

34 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment